המספרים המרוכבים - תכונות בסיסיות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
פונקציות מרוכבות - הגדרה, רציפות וגזירות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
פונקציות מרוכבות חשובות - האקספוננט, הלוגריתם והפונקציות הטריגונומטריות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
משוואות קושי רימן  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
טורים מרוכבים ומשפטי יחידות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
אינטגרלים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
עקרון המקסימום  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
נקודות סינגולריות וטורי לורן  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

פונקציות מרוכבות

מרצה: תומר מילוא

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>