כימיה

מרצה: אריאל פיינזילברג

מחיר הקורס המלא: ₪229

במקום: ₪948

תוכן הקורס