יחידות מדידה, גזים אידיאליים, אינטרפולציה לינארית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
תכונות תרמודינמיות, תרגילי מערכת  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
החוק הראשון של התרמודינמיקה, אנרגיה פנימית והנחת נוזל דחוס  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
אנטלפיה, החוק הראשון בגזים אידיאליים, המשך תרגילי מערכת  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
תהליך SSSF ונפח בקרה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
נצילות תרמודינמית, נצילות קרנו, מכונת חום, תהליך USUF  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מחזורים מתקדמים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מחזורי אוויר ומחזורי מנוע Otto & Diesel  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

תרמודינמיקה 1

מרצה: עמיחי ליבנה

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>