מבוא והדו"חות הכספיים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
רישום חשבונאי – פקודות יומן וחשבונות קמץ  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 99) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
חשבונות חתך  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
השקעות בנכסים פיננסיים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 129) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מלאי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
רכוש קבוע  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
דו"ח תזרים מזומנים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הלוואות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
אגרות חוב (אג"ח)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
חכירות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הון עצמי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 119) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
לקוחות והפרשה לחובות מסופקים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
סיכום – בניית דו"חות כספיים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 39) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

יסודות החשבונאות

מרצה: רו"ח עידן שריר

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>