ערך הזמן של הכסף (חישובי ערך)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 99) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מימון בתנאי אינפלציה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הלוואות ולוחות סילוקין  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
ריבית אפקטיבית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
איגרות חוב  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
סוגיות מתקדמות באגרות חוב  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הערכת מניות (מודל גורדון) - לא תמיד מופיע במבחן!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
קריטריונים לקבלת החלטות השקעה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הערכת פרוייקטים ובניית תזרים מזומנים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 99) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
תוחלת, שונות וסטיית תקן לנכס בודד  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בניית תיקי השקעות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 129) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מודל ה- CAPM  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 109) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מבנה ההון של החברה (מודליאני ומילר)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 109) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
יעילות שוק ההון  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

יסודות המימון

מרצה: דריו אטיאס

מחיר: 229 ש"ח