מתמטיקה למנהלים ב'

מרצה: אמיתי מליק

מחיר הקורס המלא: ₪229

במקום: ₪1,066

תוכן הקורס