שיטות סטטיסטיות למנהל עסקים ב'

מרצה: אמיתי מליק

מחיר הקורס המלא: ₪229

במקום: ₪968

תוכן הקורס