שיטות סטטיסטיות למנהל עסקים א'

מרצה: אמיתי מליק

מחיר הקורס המלא: ₪229

במקום: ₪574

תוכן הקורס