פיזיקה 2

מרצה: ברק אזולאי

מחיר הקורס המלא: ₪229

במקום: ₪810

תוכן הקורס