ערך הזמן של הכסף (חישובי ערך)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 99) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
ריבית אפקטיבית (חישובי ריבית)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הלוואות ולוחות סילוקין  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
איגרות חוב  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
קריטריונים לקבלת החלטות השקעה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הערכת פרוייקטים ובניית תזרים מזומנים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 99) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מימון בתנאי אינפלציה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
נושאים תיאורטיים (מטרת החברה ותפקיד ההנהלה, צורות התארגנות) וניתוח סיכונים של מיזמי השקעה - לא מקבלים מענה בקורס זה!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 0) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

יסודות המימון

מרצה: דריו אטיאס

מחיר: 249 ש"ח

<% vm.bundle.name %>