הקדמה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 39) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מבוא מתמטי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
קינמטיקה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
דינמיקה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
עבודה ואנרגיה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מתקף ותנע  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מרכז מסה ומסה משתנה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
תנועה הרמונית וכבידה (גרוויטציה)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
גוף קשיח  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
תרגול נוסף  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

פיזיקה 1

מרצה:

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>