חשבונאות ניהולית

מרצה: רו"ח עידן שריר

מחיר הקורס המלא: ₪229

במקום: ₪414

תוכן הקורס