מבוא והדו"חות הכספיים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
רישום חשבונאי – פקודות יומן וחשבונות קמץ  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 99) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
חשבונות חתך  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מלאי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
רכוש קבוע  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
לקוחות והפרשה לחובות מסופקים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הון עצמי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 119) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
נדל"ן להשקעה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
דו"ח תזרים מזומנים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
סיכום – בניית דו"חות כספיים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 39) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

מבוא לחשבונאות פיננסית

מרצה: רו"ח עידן שריר

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>