1. הפרק קריטריונים לקבלת החלטות השקעה מהווה חזרה על נושאים ממימון א'. 2. הנושא מח"מ נלמד בפרק סוגיות מתקמות באגרות חוב. 3. הפרק מבנה ההון של החברה לא תמיד מופיע במבחן (יש לוודא שהפרק נלמד הסמסטר).

מימון ב'

מרצה: דריו אטיאס

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>