הנושאים מימון בתנאי אינפלציה והערכת פרויקטים (בניית תזרים מזומנים) לא תמיד מופיעים במבחן! יש לוודא שנושאים אלו נמצאים בסילבוס טרם למידתם.

מימון א'

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>