הנושאים מימון בתנאי אינפלציה והערכת פרויקטים (בניית תזרים מזומנים) לא תמיד מופיעים במבחן! יש לוודא שנושאים אלו נמצאים בסילבוס טרם למידתם.

ערך הזמן של הכסף (חישובי ערך)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 99) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מימון בתנאי אינפלציה (לא תמיד נדרש למבחן)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הלוואות ולוחות סילוקין  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
ריבית אפקטיבית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
איגרות חוב  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
סוגיות מתקדמות באגרות חוב  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
קריטריונים לקבלת החלטות השקעה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הערכת פרוייקטים ובניית תזרים מזומנים (לא תמיד נדרש למבחן)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 99) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

מימון א'

מרצה: דריו אטיאס

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>