סטטיסטיקה תיאורית - תיאור נתונים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום מרכזי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - סוגי התפלגויות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום יחסי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום יחסי מאונים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - טרנספורמציה לינארית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - שינויים על טבלת שכיחויות - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - תרגול מסכם  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הסתברות - תורת הקבוצות - מושגי יסוד  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הסתברות - הסתברות במרחב מדגם אחיד ולא אחיד  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הסתברות - תורת הקבוצות - פעולות בין קבוצות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הסתברות - תורת הקבוצות - ריבוע הקסם  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הסתברות - מאורעות זרים ומאורעות מכילים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הסתברות - הסתברות מותנה בתורת הקבוצות (בייז)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הסתברות - עצים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הסתברות - תלות בין מאורעות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הסתברות - תרגול מסכם - תורת הקבוצות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הסתברות - תרגול מסכם - עצים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
התפלגות נורמלית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
התפלגות הדגימה של ממוצע המדגם - התפלגות ממוצע הדגימה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
התפלגות הדגימה של ממוצע המדגם - דגימה מהתפלגות נורמלית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
התפלגות הדגימה של ממוצע המדגם - משפט הגבול המרכזי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
תורת האמידה - פרמטרים מרכזיים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
תורת האמידה - רווח סמך - הקדמה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
תורת האמידה - רווח סמך לתוחלת כשהשונות ידועה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
תורת האמידה - רווח סמך לתוחלת כשהשונות לא ידועה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
תורת האמידה - רווח סמך למדגמים מזווגים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בדיקת השערות כללית, טעויות ועוצמה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - בדיקת השערות על התוחלת כשסטיית התקן ידועה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - בדיקת השערות על התוחלת כשסטיית התקן לא ידועה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - מובהקות התוצאה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - בדיקת השערות להפרש פרופורציות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - בדיקת השערות להשוואת תוחלות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - בדיקת השערות על מדגמים מזווגים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - בדיקת השערות על הפרש תוחלות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - תרגול מסכם  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מדדי קשר - קרמר וספירמן - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מבחן חי בריבוע ומבחן טיב התאמה - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

מבוא לסטטיסטיקה

מרצה:

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>