ערך הזמן של הכסף (חישובי ערך)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 99) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מימון בתנאי אינפלציה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הלוואות ולוחות סילוקין  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
ריבית אפקטיבית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
איגרות חוב  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הערכת מניות (מודל גורדון)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
קריטריונים לקבלת החלטות השקעה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הערכת פרוייקטים ובניית תזרים מזומנים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 99) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מבנה ההון של החברה (מודליאני ומילר)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 109) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
תוחלת, שונות וסטיית תקן לנכס בודד  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בניית תיקי השקעות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מודל ה- CAPM  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
חשוב! יש לעבור על סילבוס הקורס לפני תחילת הלימוד (ישנם פרקים באתר שלא תמיד מופיעים במבחן)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 0) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

תורת המימון

מרצה: דריו אטיאס

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>