חישובי ערך  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 99) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הלוואות ולוחות סילוקין  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
ריבית אפקטיבית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מימון בתנאי אינפלציה - ריבית ריאלית ונומינלית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
איגרות חוב  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
סוגיות מתקדמות באגרות חוב ועקום התשואות (נושא המח"מ לא תמיד נלמד בכיתה)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מדדים לבדיקת כדאיות השקעה - NPV, IRR, PI, EAC  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הערכת פרוייקטים ובניית תזרים מזומנים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 99) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
אי ודאות - חישוב תכונות נכסים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
אי ודאות - תשואת תיקים, מינימום שונות, נכס חסר סיכון  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
אי ודאות - מודל ה-CML, מודל ה- CAPM וסיכון שיטתי ולא שיטתי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הערכת נכסים מסוכנים והערכת מניות (מודל גורדון)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מבנה ההון של החברה (MM ו-WACC) (לעיתים עולם עם מסים לא נלמד בכיתה)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 109) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

יסודות המימון

מרצה: דריו אטיאס

מחיר: 329 ש"ח

<% vm.bundle.name %>