יסודות החשבונאות ב'

מרצה: רו"ח עידן שריר

מחיר הקורס המלא: ₪229

במקום: ₪723

תוכן הקורס