תורת היצרן

מרצה: דני באומן

מחיר הקורס המלא: ₪229

במקום: ₪346

תוכן הקורס