אלגברה לינארית 2

מרצה: אור שוורצמן

מחיר הקורס המלא: ₪229

במקום: ₪375

תוכן הקורס