אלגברה לינארית 1

מרצה: אור שוורצמן

מחיר הקורס המלא: ₪229

במקום: ₪573

תוכן הקורס