מערכות ספרתיות

מרצה: אליהו שלום

מחיר הקורס המלא: ₪229

במקום: ₪632

תוכן הקורס