אלגוריתמים

מרצה: שי תבור

מחיר הקורס המלא: ₪229

במקום: ₪790

תוכן הקורס