סטודנטים יקרים, הקורס הנ"ל חסר מספר נושאים שנלמדים בלינארית 2 למדעי המחשב (כמו ג'ורדן, פולינום מינימלי ועוד מספר נושאים). עם זאת, הקורס מכיל בהרחבה גדולה מאוד נושאים רבים כמו לכסון מטריצות, לכסון אופרטורים, מרחבי מכפלה פנימית, אופרטורים מיוחדים בממ"פ, המשפט הספקטרלי ועוד נושאים ותתי נושאים רבים. ניתן ומומלץ לרפרף בשמות הסרטונים, טרם רכישת הקורס, על מנת להבין בדיוק מה כולל הקורס הנ"ל ומה לא.