הקדמה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 39) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
המשוואה הדיפרנציאלית, מיונה והפרדת משתנים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מד"ר לינארית מסדר ראשון, גורם אינטגרציה, וריאציית פרמטרים וסוגים מוכרים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
משוואות הומוגניות ומשוואות מדוייקות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
קיום ויחידות למד"ר מסדר ראשון  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מד"ר מסדר 2, תלות לינארית של פונקציות והורונסקיאן  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הורדת סדר של מד"ר מסדר 2, ושיטות ד'אלמבר ואבל  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מד"ר לינארית הומוגנית מסדר n, מקדמים קבועים ואויילר  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מד"ר לינארית מסדר n, שיטת המקדמים הלא ידועים, שיטת ווריאציית הפרמטרים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מערכת משוואות דיפרנציאלית מסדר ראשון  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
התמרת לפלאס ופתרון מד"ר באמצעותה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

משוואות דיפרנציאליות רגילות

מרצה: אלון יריב

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>