עקומת התמורה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
יצרן (שוק העבודה, פונקציית הייצור, עלויות ועקומת ההיצע)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
עקומת הביקוש  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
גמישות ושיווי משקל  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
התערבות ממשלה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מונופול  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 39) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
השפעות חיצוניות ומוצרים ציבוריים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
אי שיוויון בחלוקת ההכנסות - עקומת לורנץ ומדד ג'יני  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 39) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
החשבונאות הלאומית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

מבוא לכלכלה

מרצה: דני באומן

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>