החשבונאות הלאומית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הביקוש לצריכה פרטית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הביקוש להשקעה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
המודל הקיינסיאני  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
שוק ההון הראשוני (שוק ההלוואות)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 0) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בנקים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
שוק הכסף  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 29) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
המודל המשולב במשק סגור  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מאזן התשלומים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
המודל הכללי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
שוק מטבע חוץ (מט"ח)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 39) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
המודל המשולב במשק פתוח  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

מבוא לכלכלה ב' (מאקרו)

מרצה: דני באומן

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>