פונקציה - מושגי יסוד  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
גבול של פונקציה - טכניקות פתרון  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הגדרת הנגזרת  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
נוסחאות הגזירה המקוצרות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
כלל לופיטל  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
חקירת פונקציה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הסקה מגרף הנגזרת  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 39) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בעיות כלכליות (מינימום ומקסימום)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
בעיות כלכליות (מינימום ומקסימום) – משמעות הנגזרת  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

חדו"א 1

מרצה: אמיתי מליק

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>