לתשומת לבכם! בפרק "קומבינטוריקה" מופיעים גם הנושאים הבאים: הבינום של ניוטון, הכלה והדחה, שובך היונים ונוסחאות נסיגה (רקורסיה).