פונקציית הייצור, תפוקות, עלויות ותשואה לגודל  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
פונקציית ייצור קוב דאגלאס  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
פונקציית ייצור לינארית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
פונקציית ייצור של יחסים קבועים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
פונקציית ייצור ספרבילית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 39) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
שיווי משקל ענפי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 39) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מונופול  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 119) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מונופול ואפליית מחירים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 109) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מונופסון  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 99) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
תורת המשחקים ושיווי משקל נאש  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 29) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מודל קורנו ומודל סטקלברג (פירמה מנהיגה)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 29) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

מיקרו כלכלה ב' (מחירים ב')

מרצה: דני באומן

מחיר: 249 ש"ח

<% vm.bundle.name %>