לתשומת לבכם! הקורס אינו נותן מענה לתוכנת SPSS ולהשוואות מרובות)

התפלגות דו מימדית בדידה - כללי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות דו מימדית בדידה - משתנים בלתי תלויים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות דו מימדית בדידה - מתאם בין משתנים, פירסון  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות דו מימדית בדידה - טרספורמציה לינארית על פירסון  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות דו מימדית בדידה - פירסון - המשך - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות דו מימדית בדידה - קומבינציות לינאריות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות דו מימדית בדידה - רגרסיה לינארית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות דו מימדית בדידה - תרגול מסכם (חלק א')  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות דו מימדית בדידה - תרגול מסכם (חלק ב') - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות נורמלית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות הדגימה של ממוצע המדגם - התפלגות ממוצע הדגימה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות הדגימה של ממוצע המדגם - דגימה מהתפלגות נורמלית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות הדגימה של ממוצע המדגם - משפט הגבול המרכזי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות הדגימה של ממוצע המדגם - התפלגות סכום תצפיות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות הדגימה של ממוצע המדגם - התפלגות מספר ההצלחות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות הדגימה של ממוצע המדגם - התפלגות בינומית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות הדגימה של ממוצע המדגם - התפלגות פרופורציית ההצלחות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות הדגימה של ממוצע המדגם - חוק המספרים הגדולים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות הדגימה של ממוצע המדגם - תרגול מסכם (חלק א')  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות הדגימה של ממוצע המדגם - תרגול מסכם (חלק ב') - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
תורת האמידה - פרמטרים מרכזיים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
תורת האמידה - רווח סמך - הקדמה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
תורת האמידה - רווח סמך לתוחלת כשהשונות ידועה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
תורת האמידה - רווח סמך לתוחלת כשהשונות לא ידועה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
תורת האמידה - רווח סמך לפרופורציה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
תורת האמידה - רווח סמך להפרש תוחלות כששונויות האוכלוסיה ידועות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
תורת האמידה - רווח סמך להפרש תוחלות כששונויות האוכלוסיה לא ידועות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
תורת האמידה - רווח סמך להפרש פרופורציות - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
תורת האמידה - רווח סמך למדגמים מזווגים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
תורת האמידה - תרגול מסכם  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
בדיקת השערות כללית, טעויות ועוצמה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - בדיקת השערות על התוחלת כשסטיית התקן ידועה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - בדיקת השערות על התוחלת כשסטיית התקן לא ידועה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - בדיקת השערות על פרופורציה אחת  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - קביעת גודל המדגם  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - מובהקות התוצאה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - בדיקת השערות להפרש פרופורציות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - בדיקת השערות להשוואת תוחלות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - בדיקת השערות על מדגמים מזווגים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - בדיקת השערות על הפרש תוחלות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
בדיקת השערות על פרמטרים - תרגול מסכם  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
מבחן חי בריבוע ומבחן טיב התאמה - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
ניתוח שונות חד כיוונית - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>