סטטיסטיקה תיאורית - תיאור נתונים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום מרכזי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - סוגי התפלגויות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום יחסי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום יחסי מאונים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - טרנספורמציה לינארית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - שינויים על טבלת שכיחויות - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
סטטיסטיקה תיאורית - תרגול מסכם  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
הסתברות - תורת הקבוצות - מושגי יסוד  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
הסתברות - הסתברות במרחב מדגם אחיד ולא אחיד  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
הסתברות - תורת הקבוצות - פעולות בין קבוצות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
הסתברות - תורת הקבוצות - ריבוע הקסם  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
הסתברות - מאורעות זרים ומאורעות מכילים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
הסתברות - הסתברות מותנה בתורת הקבוצות (בייז)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
הסתברות - עצים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
הסתברות - תלות בין מאורעות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
הסתברות - תרגול מסכם - תורת הקבוצות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
הסתברות - תרגול מסכם - עצים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
קומבינטוריקה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
משתנה מקרי בדיד - המשתנה הבדיד ופונקציית ההסתברות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
משתנה מקרי בדיד - תוחלת ושונות לפי פונקציית ההסתברות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
משתנה מקרי בדיד - טרנספורמציה לינארית של משתנה מקרי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
משתנה מקרי בדיד - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
משתנה מקרי בדיד - התפלגויות בדידות מיוחדות (אחיד, גיאומטרי ובינומי)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
משתנה מקרי בדיד - התפלגויות בדידות מיוחדות (פואסון, בינומי שלילי והיפר גאומטרי) - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
משתנה מקרי בדיד - תרגול מסכם  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות דו מימדית בדידה - פירסון - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
התפלגות נורמלית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל
מדדי קשר - קרמר וספירמן - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף לסל הסר מהסל

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>