קווי תקציב  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
עקומות אדישות (עקומות שוות תועלת)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הסל האופטימלי  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
עקומת הביקוש , PCC , ICC  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
גמישות הביקוש, גמישות ההכנסה, עקומת אנגל וגמישות התחלופה (צולבת)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 39) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
פיצויים, ניכויים והעדפה נגליית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 0) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
אפקט ההכנסה ואפקט התחלופה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 29) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מדדי כמויות ומחירים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
היצע העבודה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
תצרוכת על פני זמן  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
סיכון ואי וודאות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 89) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
פונקציית הייצור, תפוקות, עלויות ותשואה לגודל  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
פונקציית ייצור קוב דאגלאס  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
פונקציית ייצור לינארית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
פונקציית ייצור של יחסים קבועים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
פונקציית ייצור ספרבילית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 39) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

מיקרו כלכלה א'

מרצה: דני באומן

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>