החשבונאות הלאומית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
תצרוכת וחיסכון  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
השקעה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
קביעת ההכנסה הלאומית במשק סגור ומדיניות פיסקלית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
כסף ובנקאות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
הביקוש לכסף ומדיניות מוניטרית  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 29) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
המודל המשולב במשק סגור  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מאזן תשלומים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 29) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מסחר בינלאומי - שוק מטבע חוץ (מט"ח)  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 39) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
המודל המשולב במשק פתוח  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 49) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
ביקוש והיצע מצרפיים - מודל AD-AS  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
התחלקות ההכנסות במשק  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

מבוא לכלכלה ב' (מאקרו)

מרצה: דני באומן

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>