גבול אפשרויות הייצור  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
יצרן  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
עקומת הביקוש  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
גמישות ושיווי משקל  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 79) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
התערבות ממשלה  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 69) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
שוק גורם הייצור והדינמיקה עם שוק המוצרים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 59) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מונופול  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 39) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
השפעות חיצוניות  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל
מוצרים ציבוריים  remove_red_eyeהצצה בפרק ( ₪ 19) shopping_cart remove_shopping_cart הוסף פרק לסל הסר מהסל

כלכלה למהנדסי תעשייה וניהול

מרצה: דני באומן

מחיר: 229 ש"ח

<% vm.bundle.name %>